Bostadens osynliga sjukdomar

 

Då vi vistas stor del inomhus är det ytterst viktigt att ditt boende är fritt från mögel, radon, dålig luft och felaktiga temperaturer. I Eskilstuna kommun arbetas det konsekvent och förebyggande för att nya och befintliga bostäder ska hålla hög standard. Trots detta kan olyckan vara framme och vattenläckor, mögel och andra skador uppkomma.

Vanliga tecken på fukt och mögel är missfärgningar på väggar, tak och golv. Dessa finns ofta i våtutrymmen. För att förebygga mögel är det nödvändigt att ha fungerande ventilation och undvika att borra hål i närheten av golvbrunnar. Rengör också golvbrunnen ofta, samt under badkar.  

I äldre byggnader finns en risk för PCB, vilket innebär flera organiska ämnen som i höga halter påverkar nervsystemet. PCB finns i bland annat fogmassa framställds innan 1980. 2007 tillkom en lag som säger att PCB i doser av 500 mg/kg eller mer, ska lokaliseras och saneras senast sommaren 2016.

På Eskilstuna.350.se är vi måna om att du ska känna dig trygg i ditt hem, och vill därför påminna om radon, som är svår att upptäcka via skador eller tidiga symptom hos människan. Radonhalter är däremot mycket enkla att mäta, du behöver bara kännedom och information om möjligheterna.  

Radon i bostäder finns som osynlig gas bildas när grundämnet radium sönderfaller. Detta smyger sig tyst in i ditt hem via marken.

sovandemanI kommunen finns en utarbetad radonplan med målet att samtliga bostäder ska ha sänkt radonhalt år 2020. En längre tids inandning av radon kan ge allvarliga hälsoproblem som lungcancer, och risken vid rökning och boende i hus med höga halter radon, ger ytterligare förhöjd möjlighet att utveckla sjukdomen. Strålskyddsmyndigheten menar att mellan 400 – 500 fall av lungcancer varje år har sin orsak i radon.

Bor du i hyresrätt ligger ansvaret för att radonhalten inte överstiger en viss halt hos hyresvärden, men mätningen kan du utföra själv som privatperson. På radea.se erbjudes flera olika alternativ vid mätning av radon, allt från instrument för radonmätning du utför själv, till besiktning av hela ditt hem. Gör din radonmätning redan idag, för din bostads säkerhets och hälsas skull!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Capitalize