Eskilstuna – med blicken mot framtiden

 

Eskilstuna arbetar för att integrera nyanlända i staden på flera plan med syfte att bygga broar mellan nyanlända och etablerade invånare. Detta sker i form av möten och samarbeten i vardagslivet, för att därmed minska okunskap och rasism.

Boende i Eskilstuna kan anmäla sig till kommunen som ”frivillig språkvän”, vilket syftar till möten i två riktningar.  Du som nyligen bosatt dig i Sverige får här möjlighet att möta människor som redan är integrerade i det svenska samhällets språk och kultur. Och du som är född i Sverige eller utomlands, men hittat din väg i samhället, får möjlighet att stötta en medmänniska i staden mot ett vardagsliv med arbete, studier och meningsfull fritid. Syftet är att berika samtliga deltagares upplevelser och att lära av varandra, vilket enbart är positivt för ett Eskilstuna mot framtiden.

handball_bosnia_greeceI din anmälan till projektet får du möjlighet att presentera dig själv gällande till exempel intressen, erfarenheter, livssituation, och ålder. Ett möte arrangeras sedan av en samordnare från kommunen som utfört en matchning mellan två deltagare. Kontakten sköts sedan av deltagarna själva, men samordnaren finns med som stöd i bakgrunden. Kontakten mellan nyanländ och etablerad ska inte förväxlas med likartade tjänster, som god man eller kontaktperson via socialtjänsten, där man har ett ansvar för någon annan. Detta ger istället människor från skilda bakgrunder möjlighet att träffas och umgås i vardagen. Exempel på gemensamma aktiviteter kan vara biobesök, gå på museum och utflykter. Det är helt upp till deltagarna själva.

Ytterligare ett projekt inom detta är ”Föreningsmatchning”, ett samarbete mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och Sörmlandsidrotten. Här utförs matchningen mellan nyanlända och lokala föreningar i staden. Genom att aktivt delta i föreningslivet på hemorten motiveras de nyanlända till att lättare öka sina språkkunskaper, kontakter och så vidare.

Arbetsförmedlingen i Eskilstuna arrangerar samtidigt ”Etableringsuppdraget” där många nyanlända, men även andra Eskilstunabor i behov av stöd, deltar. Exempel på aktiviteter som anordnas där är söka jobb-kurser, svenskundervisning och att få kunskap om möjligheter som finns för just dig i Eskilstuna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Capitalize