Eskilstunas tidiga historia

Eskilstuna har en intressant historia och orten har fått sitt namn efter biskop Eskil av Tuna stift, nuvarande Eskilstuna. Tuna var den ena av två handelsplatser under hednatiden, Fors var den andra. Tillsammans bildade de Rekarnebygden, ett tidigt handelscentrum perfekt placerad där sjövägen från Mälaren tog slut och handelsvägen genom skogen till Hjälmarebygden tog vid. Vid denna tid bodde här en mäktig kvinna, Sigrid, som lät bygga en borg vid nuvarande Sundbyholm och i anslutning till den bekostade hon den berömda Sigurdsristingen, vilka båda finns kvar än idag. Den helige Eskil var en munk som hade kommit vandrande från England och som under en kort tid under 1000-talet lyckades instifta ett biskopssäte i Tuna. I slutet av århundradet blev han ihjälslagen i Strängnäs av asatroende hedningar, vilket blev slutet på personkulten kring honom. Man byggde dock en gravkyrka kring hans reliker som 100 år senare kom att utgöra grunden ett johanniterkloster. Under 1200-talets första hälft ändrades namnet från Tuna till Eskilstuna. När Gustav Vasa tog över makten i Sverige förlorade klostret sina rättigheter och kungen tog över ägorna.

Från bönder till småföretagare

I år är det 500 år sedan reformationen och den 31 oktober räknas traditionellt som dagen då Martin Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg. Gustav Vasa var kung under den tid då reformationen slog igenom i Sverige och landet gick från att ha varit ett fattigt bondesamhälle till att brösta upp sig, både ekonomiskt och militärt, under den efterföljande stormaktstiden. Det gamla johanniterklostret revs och ett nytt slott, Eskilstuna Huus, uppfördes som kom att bli den nye kungen, Karl IX:s, residens. Karl gynnade näringslivet och anlade på 1570-talet ett järnbruk vid Tunafors. Eskilstuna kanal byggdes för att förse smedjorna med vatten och förstärka sjövägen till Bergslagen. 1654 hjälpte Karl X Gustav en livländare (före detta Estland) att flytta sin smidesmanufaktur från Riga till Eskilstuna, som därefter fick stadsprivilegier. Genom ett riksdagsbeslut grundade Adolf Fredrik 1771 den så kallade ’Fristaden’, där småföretagare fritt fick bedriva sina verksamheter, utan skråtvång och tullavgifter. Arbetarna fick förmånliga lån och mark att slå ner sig på. det moderna Eskilstuna vilar alltså på en anrik historia av hårt arbete, småföretagaranda men var alltså också föremål för kungligt intresse och privilegier.

Eskilstuna har ett rikt kulturarv

Arbete och arbetskraft har alltid varit centralt i Eskilstunas mångtusenåriga och fängslande historia. Även idag är jobbet en betydande del av människors vardag och har man inget jobb för tillfället eller funderar på att byta så är ett tips att söka nytt på netjobs.com. Här finns massor av arbetstillfällen att söka och stöd till att göra en jobbansökan på bästa sätt. Idag bor det drygt 100 000 personer i Eskilstuna och det är en trevlig småstad. Eskilstuna har varit födelseorten för några av de mest kända svenska industriimperierna så som Saab Bofors ( Carl Gustaf stads gevärsfaktori ), ASSA ( August Steman ) och Volvo BM ( Bolinder-Munktell ). Det är en rätt häpnadsväckande utveckling för ett område där en bofast befolkning började slå sig till ro under bronsåldern ( 1700-500 f.kr ). Att trakten redan då var rik på bebyggelse och hade mycket kommunikation med omvärlden visar de arkeologiska fynd som gjorts. området är fortfarande rikt på forntida sevärdheter och landmärken och är väl värt ett besök.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Capitalize